Nævnsmedlemmer

 

Formand
Professor Linda Nielsen
er beskikket indtil
31. januar 2021.

Nævnsmedlem
Statsaut. revisor Niels Thorning Villadsen
er beskikket indtil
31. marts 2019.

Nævnsmedlem
Højskoleforstander Kurt Willumsen
er beskikket indtil
31. marts 2020.