Om Tipsungdomsnævnet

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven § 4, stk. 3, bestå af et juridisk uddannet medlem, en statsautoriseret revisor og et ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Tipsungdomsnævnets formand er professor Linda Nielsen, som er beskikket indtil 31. januar 2021. Tipsungdomsnævnets to øvrige medlemmer er statsaut. revisor Niels Thorning Villadsen, som er beskikket indtil 31. marts 2019, og højskoleforstander Kurt Willumsen, som er beskikket indtil 31. marts 2020.

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til Udlodningsloven, lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, jf. § 4, stk. 3. Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 4, stk. 2, 4 og 5. Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres endvidere af en forretningsorden.